Loading…

Akpınar

Akçelik Madencilik Kömür

Bölgede kömür ve kil üretimi/satışı gerçekleştirilmektedir.

Kömür: Sahada 3.000-3.250 kcal/kg kalorifik değere sahip 1.030.000 ton kömür bulunmaktadır. Ocaktan üretilen kömür, 150.000 ton/yıl kapasiteli tesiste;

 Kırma,

 Boyutlandırma,

 Torbalama işlemlerine tabi tutulur.

Kil: Kömür altı killerden üretilen %20-25 Al203 tenörlü 25.000 ton/yıl killerin seramik ve refrakter sanayiye satışı yapılmaktadır.

Satışa Sunulan Kömür Çeşitleri:

Evsel Kömür Çeşitleri:

 Parça Torba Kömür ( 30 mm-80 mm arasındadır.25 Kg'lık torbalarda satışa sunulmaktadır. )

Parça Torba Kömür ( 80 mm-150 mm arasındadır. 40 Kg'lık torbalarda satışa sunulmaktadır. )

 Fındık Torba Kömür (10 mm-20 mm arasındadır. 40Kg'lık torbalarda satışa sunulmaktadır. )

Sanayi Kömür Çeşitleri:

 Toz Kömür (0 mm-10 mm arasındadır.),

 Fındık Kömür (10 mm-20 mm arasındadır.),

  Ceviz Kömür (20 mm-50 mm arasındadır.)

 

Alan Büyüklüğü:

Arazi: 11.945.000 m2

Toplam kapalı saha: 10.000 m2

 

Adres: Akpınar Köyü, Beyşehir Sok. No:33/2 Eyüp/İstanbul

Telefon:+90 (212) 207 72 13 (4 hat)

Faks:+90 (212) 207 72 17